Osmanlı' dan oluşan Ülkeler

[Anasayfa]
 

Ansiklopedik Bilgiler İndeksi
Atatürk'ün inanç Dünyası
Atatürk'ün Bilgeliği ve Edebi Yönü
Türkçe Yazım Kuralları
Karlovy Vary
Bedeli Çanakkale de ödenecektir
Rakı ve Arak
Çin Mutfağı
Uzak Doğu Tanrıları
Japon Gelenekleri
Japon Kültürü
Japon Yemekleri
Eski Mısır' da Kedi
Eski Mısır' da Mumyalama
Hermes' in Kehanetleri
Anadolu Medeniyetleri
Dünyanın 7 Harikası
Dünyanın yeni 7 Harikası
Yunan Mitolojisi Fihristi
Oluşum Mitolojisi
Truva Efsanesi ve Savaşı
Mitolojiden günümüze Örümcek
Artemis Kültü
Eski Yunanda Kadın
Eski Yunanda Kadının Yaratılışı
Platon: Devlet
Arşimet ve Pi Sayısı
Mafia
Don Kişot ve Sembolizması
Osmanlı Sultan Anaları
Osmanlı Yöneticileri
Osmanlıda Harem
Osmanlı' dan oluşan Ülkeler
Bizans'tan Bize Miras
Sadaka Taşı
Türk Batıl İnançları
Şamanizm etkileri
Süryaniler
Barnabas İncili Üzerine
Barnabas İncili Tam Metni
Özgürlük Heykeli
Murphy Yasaları
Murphy Benzeri yasalar
Lüzumsuz Bilgiler
Lüzumsuz Bilgilerin Cevapları
Lüzumlu ? Cinsel Bilgiler

 

   sdmenu.gif (328 bytes)      OSMANLI İMPARATORLUĞU YERİNE KURULAN ÜLKELER  
Osmanlı İdaresi Altında Kaldıkları Süreler

ve Tarihte Türklerin Kurduğu Devletler

 
 


Avrupa:

      1.Türkiye                                                           
      2.Bulgaristan (545 yıl)
      3.Yunanistan (400 yıl)
      4.Sirbistan (539 yıl)
      5.Karadag (539 yıl)
      6.Bosna-Hersek (539 yıl)
      7.Hirvatistan (539 yıl)
      8.Makedonya (539 yıl)
      9.Slovenya (250 yıl)
    10.Romanya (490 yıl)
    11.Slovakya (20 yıl) Osmanlı ad
ı:Uyvar
    12.Macaristan (160 yıl)
    13. Moldova (490 yıl)
    14.Ukrayna (308 yıl)
    15.Azerbaycan (25 yıl)
    16.Gurcistan (400 yıl)
    17.Ermenistan (20 yıl)
    18.Guney Kıbrıs (293 yıl)
    19.Kuzey Kıbrıs (293 yıl)
    20.Rusya 'nin g
üney toprakları (291 yıl)
    21.Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan
    22.Italya 'nin g
üneydoğu kiyıları (20 yıl)
    23.Arnavutluk (435 yıl)
    24.Belarus (25 yıl) -himaye-
    25.Litvanya (25 yıl)-himaye-
    26.Letonya (25 yıl) -himaye-
    27.Kosova (539 yıl)
    28.Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat Asya

Asya  

    29.Irak (402 yıl)
    30.Suriye (402 yıl)
    31.İsrail (402 yıl)
    32.Filistin (402 yıl)
    33.Urdun (402 yıl)
    34.Suudi Arabistan (399 yıl)
    35.Yemen (401 yıl)
    36.Umman (400 yıl)
    37.Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)
    38.Katar (400 yıl)
    39.Bahreyn (400 yıl)
    40.Kuveyt (381 yıl)
    41.Iranın bati toprakları (30 yıl)
    42.Lübnan (402 yıl)

 Afrika

    43.Mısır (397 yıl)
    44.Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp
    45.Tunus (308 yıl)
    46.Cezayir (313 yıl)
    47.Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nubye
    48.Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habes
    49.Cibuti (350 yıl)
    50.Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla
    51.Kenya sahilleri (350 yıl)
    52.Tanzanya sahilleri (250 yıl)
    53.Cad'in kuzey bölgeleri (313 yıl) Osmanlı adı: Resade
    54.Nijer'in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar
    55.Mozambik ' in kuzey toprakları (150 yıl)
    56.Fas (50 yıl) -himaye-
    57.Bati Sahra (50 yıl) -himaye-
    58.Moritanya (50 yıl) -himaye-
    59.Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası
    60.Senegal (300 yıl)
    61.Gambiya (300 yıl)
    62.Gine Bissau (300 yıl)
    63.Gine (300 yıl)
    64.Etiyopya' nın bir kısmı (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş 

Osmanlı Kara hudutları sınırları içinde resmen bulunmamakla birlikte fiilen Hilafete bağlı yerler:

65. Hindistan Müslümanları -Pakistan-
66. Doğu Hindistan Müslümanları -Bangladeş-
67. Singapur
68. Malezya
69. Endonezya
70. Türkistan Hanlıkları
71. Nijerya
72. Kamerun

Denizlerde ise:

Akdeniz'in tamamında 1 asır boyunca
Akdeniz'in bir kısmında 3 asır kadar
Karadeniz'in tamamına 4 asır kadar
Ege'nin tamamına 4 küsur asır kadar....


Dr. Ahmet Çetinbudaklar'dan alınmıştır)

 

Tarihte Türk Devletleri

 Günümüzdeki Bağımsız Türk devletleri (Alfabetik Liste):

        1. Azerbaycan Cumhuriyeti,

        2. Kazakistan Cumhuriyeti,

        3. Kırgızistan Cumhuriyeti,

        4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

        5. Özbekistan Cumhuriyeti,

        6. Türkiye Cumhuriyeti

        7. Türkmenistan Cumhuriyeti’dir.

Günümüzdeki yarı bağımsız (Özerk) Türk Toplulukları ve boyları 24 adettir:

    Altay-Sibirya’da:

    Altay, Tuva, Hakas, Saha (Yakut) Türkleri.

    Doğu Avrupa ve Kafkaslarda:

    Gagavuz Yeri(Gök Oğuzlar), Başkurt, Çuvaş, Tataristan, Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Kırım Türkleri.

    Orta Asya ve Türkistan’da:

    Karakalpak, Uygur Türkleri.

    Batı’da:

    Ahıska (Meshet/Mesket), Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Kosova, Bosna-Sancak, Irak Türkmenleri, İran, Suriye Türkleri.

Türk Tarihinde kurulan 16 Büyük Türk Devlet:

 1. Büyük Hun İmparatorluğu,

 2. Batı Hun İmparatorluğu,

 3. Avrupa Hun İmparatorluğu,

 4. Ak Hun İmparatorluğu,

 5. Göktürkler,

 6. Avarlar,

 7. Hazar İmparatorluğu,

 8. Uygurlar,

 9. Karahanlılar,

 10. Gazneliler,

 11. Harezmşahlar,

 12. Timur İmparatorluğu,

 13. Altınordu Devleti,

 14. Babür İmparatorluğu,

 15. Selçuklular 

 16. Osmanlı İmparatorluğu.

Türk tarihinde kurulmuş 31 küçük Türk Devleti:

Kimekler, Tabgaç Devleti, Doğu Türkistan Uygur Devleti, Kan-Çou Uygur Devleti, Türgiş Devleti, Karluklar, Kırgızlar, Sabar Devleti, Doğu Karahanlı Devleti, Batı Karahanlı Devleti, Fergana Karahanlı Devleti, Oğuz-Yabgu Devleti, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları, Delhi Türk Sultanlığı, Mısır Memlûk Devleti, Eyyubîler Devleti, Karakoyunlu Devleti, Akkoyunlu Devleti, Safevî Devleti, Abdaliye Devleti, Adilşahlar Devleti, Behmenîler Devleti, Beridşahlar Sultanlığı, Celayirliler, Haydarâbad Nizamlığı, Ludîler, Kuşanlar, Sâcoğulları (Sacîler) ve Tuğluklular.

 

 

 

 

 

www.ahmetgirgin.net