Osmanlı Sultan Anaları

[Anasayfa]
 

Ansiklopedik Bilgiler İndeksi
Atatürk'ün inanç Dünyası
Atatürk'ün Bilgeliği ve Edebi Yönü
Türkçe Yazım Kuralları
Karlovy Vary
Bedeli Çanakkale de ödenecektir
Rakı ve Arak
Çin Mutfağı
Uzak Doğu Tanrıları
Japon Gelenekleri
Japon Kültürü
Japon Yemekleri
Eski Mısır' da Kedi
Eski Mısır' da Mumyalama
Hermes' in Kehanetleri
Anadolu Medeniyetleri
Dünyanın 7 Harikası
Dünyanın yeni 7 Harikası
Yunan Mitolojisi Fihristi
Oluşum Mitolojisi
Truva Efsanesi ve Savaşı
Mitolojiden günümüze Örümcek
Artemis Kültü
Eski Yunanda Kadın
Eski Yunanda Kadının Yaratılışı
Platon: Devlet
Arşimet ve Pi Sayısı
Mafia
Don Kişot ve Sembolizması
Osmanlı Sultan Anaları
Osmanlı Yöneticileri
Osmanlıda Harem
Osmanlı' dan oluşan Ülkeler
Bizans'tan Bize Miras
Sadaka Taşı
Türk Batıl İnançları
Şamanizm etkileri
Süryaniler
Barnabas İncili Üzerine
Barnabas İncili Tam Metni
Özgürlük Heykeli
Murphy Yasaları
Murphy Benzeri yasalar
Lüzumsuz Bilgiler
Lüzumsuz Bilgilerin Cevapları
Lüzumlu ? Cinsel Bilgiler

 

sdmenu.gif (328 bytes)  Osmanlıda Kim Kimin annesidir ?

 
 

 

     Padişahlar / Kim kimin annesidir ?:

bullet

I.Murat'In annesi Bizanslı Horofira, yani Nilüfer hatun...

bullet

Yıldırım Bayezid'in annesi Bulgar Marya, yani Gülçiçek hatun...

bullet

Çelebi Mehmet'in annesi Bulgar Olga hatun...

bullet

II.Murat'ın annesi Veronika,

bullet

Fatih sultan'ın annesi Sırp Despina, yani Hüma hatun,

bullet

II.Bayezid'in annesi Kornelya,

bullet

Yavuz Selim'in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.

bullet

Kanuni'nin annesi; Polonya yahudisi Helga, yani Hafza sultan,

bullet

II. Selim'in annesi Yahudi kızı Roksalan yani Hürrem sultan;

bullet

III. Murat'ın annesi Yahudi Raşel, yani Nurbanu sultan,

bullet

III. Mehmet'in annesi Venedikli Bafo, yani Safiye sultan;

bullet

I. Ahmet'in annesi Yunan Helen, yani Handan sultan;

bullet

Genç Osman'ın annesi Sırp Evdoksiya, yani Mahfiruz sultan,

bullet

IV. Murat'ın annesi Sırp Anastasya, yani Mahpeyker sultan,

bullet

IV. Mehmet'in annesi Rus Nadya, yani Turhan sultan,

bullet

II. Süleyman'ın annesi Sırp Katrin, yani Dilaşüb hatun,

bullet

II. Ahmet'in annesi Polonya Yahudisi Eva, yani Hatice sultan,

bullet

II. Mustafa'nın annesi Rum Evemia, yani Emetullah sultan,

bullet

III. Ahmet'in annesi de aynı, yani II. Mustafa ile aynı anneden,

bullet

I. Mahmut'un annesi Aleksandra, yani Saliha sultan,

bullet

II. Osman'ın annesi Sırp Mari, yani Þehsüvar sultan,

bullet

III. Mustafa'nın annesi Fransız Janet, yani Mihrişah sultan,

bullet

I. Abdülhamit'in annesi Fransız İda, yani Þermi sultan;

bullet

III. Selim'in annesi Cenevizli Agnes, yani Mihrişah sultan,

bullet

IV. Mustafa'nın annesi Bulgar Sonya, yani Sineperver sultan,

bullet

II. Mahmut'un annesi Fransız Rivery, yani Nakşidil sultan,

bullet

I. Abdülmecit'in annesi Rus yahudisi Suzi, yani Bezm-i Alem valide sultan,

bullet

Abdülaziz'in annesi Roman Besime, yani Pertevniyal sultan,

bullet

V. Murat'ın annesi Fransız Vilma, yani Şevkefza sultan,

bullet

II. Abdülhamit'in annesi Ermeni Virjin, yani Tirimüjgan sultan,

bullet

Mehmet Reşat'ın annesi Arnavut Sofi, yani Gülcemal sultan;

bullet

Mehmet Vahdettin'in annesi Çerkes Henriet, yani Gülistan sultan...


Soru :  Biz Kimin çocuklarıyız ?
 

ATATÜRK' ün en büyük başarılarından biri,

· 36 padişahın ilki hariç diğer 35 inin "yabancı ve gayri müslim kadınlar" (Sırp-Hırvat-Rum-Yahudi-Ermeni vb..) ile evlendiği,

· bu kadınlardan doğan çocukların padişah yapıldığı,

· 235 sadrazamının 150 sinin "devşirme-dönme" (Sırp-Hırvat-Rum-Yahudi-Ermeni vb..) olduğu,

· 210 baş defterdarın 160 ı "devşirme-dönme" (Sırp-Hırvat-Rum-Yahudi-Ermeni vb..) olduğu,

· 170 kaptanı deryanın 115 i "devşirme-dönme" (Sırp-Hırvat-Rum-Yahudi-Ermeni vb..) olduğu,

· Türk uyrukluların yüksek eğitim kurumlarına ve devlet üst görevlerine kabul edilmediği,

bir "tuhaf" düzen içerisinden ve "İslam" olduğunu iddia edebilen böylesine bir yıkıntıdan "BİRLİK" kurarak, "TÜRK" bilinci yaratabilmiş olmasıdır.

 

 

 

 

www.ahmetgirgin.net