[ Anasayfa ]
Yazilar Indeksi ] Gönül Öğretmenim ] Ölüler Kültü ] Osiris Gizemleri ] Türkçe’mizi  katledişimiz üzerine.. ] Kuran Tercüme Edilebilir mi? ] İslam Üzerine ] Sure İsimleri ] [ Recm ] Yasin Suresi ] Kurban ] Sayılar ] 3M ] Anzak Törenleri ] Gelibolu Gezisi ] Arabalara göre Şoför Karakterleri ] Kadın Mantığı ] İnternet Tehlikelerinden.. ] Femme Fatale ] Pırlanta... ] 2 şarkının anımsattıkları... ] Sevenin gözü kör mü oluyor acep? ] Var mısın ? ] Bir şehiriçi Otobüs Yolculuğu ] Kültürlü Olmak... ] Kültürlü Olmak: Santral İstanbul ] Pierre Loti Üzerine ] Bizantion' dan İstanbul' a ] İstanbul 1910-2010 ] Kültürlü Olmak... ] Rehberlik Anıları 1 ] Rehberlik Anıları 2 ] Rehberlik Anıları 3 ] Rehberlik Anıları 4 ] Rehberlik Anıları 5 ] Doktor Anıları 1 ] Pazarcılar ] Eşitlik ] Su Ateş Toprak ] Sütunlar ] Hygia ] Dünyanın Yeni 7 Harikası ] Ayasofya ] Süleymaniye ] SultanAhmet ] Saraylar ] GS Lisesinden de Karaktersizler çıkar ]

 

 

sdmenu.gif (328 bytes) Recm

 

 

Kur'an'da Recm diye bir şey yoktur!

Yahudilik’ ten İslâm hukuk kitaplarına geçirilmiştir.

Musevilik’ te recm:
Yahudi şeriat kitabı Talmut' ta recm açıkça geçmektedir. Talmut’ta konuyla ilgili hüküm şöyledir:

22: 22 eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız.
22: 23 eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı ergen bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,
22: 24 ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.

Hıristiyanlıkta (İncil'de) recm: 

Yahudiler, İsa peygambere zina ederken yakalanmış bir kadın getirmişler ve Musa peygamberin bu gibilere recm cezası verdiğini ileri sürerek buna ne diyeceğini sormuşlardır. İsa peygamber onlara, "İçinizde günahsız olan önce taş atsın" deyince de kadını recmetmekten vazgeçmişlerdir.(Yuhanna 8/3-11). Aynı olay Barnabas İncilinde de geçer (bab:201).

Zaten Barnabas İncili, Kuran’ a çok benzeyen ayetler içermektedir ve belki de bu yüzden, güçlerinin ellerinden gideceğini düşünen Hıristiyan din adamları 325 teki İznik Konsülünde Barnabas İncili’ ni de 300 küsur İncil ile beraber geçersiz saymışlardır.
(Bakınız: Barnabas İncili:  http://www.girgin.org/ansiklopedi/Barnabasincili.htm  ve
Barnabas İncili üzerine:  http://www.girgin.org/ansiklopedi/BarnabasinciliUzerine.htm sayfaları )

Hadislerde zina meselesi:

Recm cezası Hz. Muhammed zamanında da uygulanmıştır. Bu sebeple recm ile ilgili bir kaç Hadis bulunmaktadır. Kendi ikrarlarıyla dört vakıa (Maîz adında bir erkek, Cüheyneli bir kadın, Büreyde adında bir kadın ve adı verilmeyen bir genç ki buna sopa vurulmuş çünkü nikâhlı değilmiş) gerçekleşmiştir. Peygamber gelenleri her defâsında vaz geçirmeye çalışmıştır. Kaçan Mâiz adında birisi için, “bıraksaydınız” demiştir. Kuran'da recm ile ilgili hiçbir hüküm bulunmamaktadır!

600 yıl süren Osmanlılarda 1 kere uygulanmıştır (1): Aslında yazar, bunun Osmanlı devrinde bile hiç gerçekleşmemesini dilerdi..

Diyanet İşleri Vakfı'nın Kur'an mealinde (2) En Nur suresinin 1-5  ayetleri:

  1. (Bu)  Bizim inzal ettiğimiz ve (hükümlerinizi üzerinize) farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik ayetler indirdik.
  2. "Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. " der. (İslam hukuk dilinde bu cezalandırma şekline "had" denir. Ayet emredilen bu uygulama yalnız bekâr olup da zina edenler içindir. Eğer evli bir erkek ve kadın zina etmişlerse, buna "recm" cezası tatbik edilir).
  3. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır. (İslam’da müşrik kadın ve erkekle evlenmek caiz değildir ve böyle bir nikâh akdi geçersizdir. Ayette, zina etmiş müslümanla evlenmenin çirkinliği de belirtilmiş olduğu kabul edilmekle birlikte, ayetin nüzül sebebi ve diğer deliller dikkate alınarak, İslam âlimlerinin çoğunluğunca böyle bir nikâh akdinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir.)
  4. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.
  5. Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

diye geçer.  

Allah aşkına hiç bu ayetlerde Recm kelimesi görüyor musunuz?

Allah recm cezasını emretse bunu ayetlerinden birinde belirtmez miydi?

En Nur suresinin 2. ayetinde recmden bahsedilmezken, bu surenin altına bir aklıevvel (veya aklıevveller), hatta -bana göre- bir kâfir (veya kafirun=kafirler) şu parantezi eklemiş:
(İslam hukuk dilinde bu cezalandırma şekline "had" denir. Ayette emredilen bu uygulama yalnız bekâr olup da zina edenler içindir. Eğer evli bir erkek ve kadın zina etmişlerse, buna "recm" cezası tatbik edilir).

Bunu ekleyenlerin, “had” lerini bilmeleri gerekmez mi?

Asıl onlara had cezası verilmesi gerekmez mi?

Allah bu cezayı hiçbir şekilde Kuran’ da belirtmemektedir ve Musevilerde uygulanan recm cezasını, yukarıda açıklamaya çalıştığım üzere, Hz. İsa Hıristiyanlıkta, Hz. Muhammed de İslam’ da kaldırmak istemiştir.

En önemlisi, Allah’ ın verdiği canı Allah’ tan başka biri alabilir mi?

Bu uygulamayı yapan ve yaptıranlar katil değil midir?

Allah, böyle bir cezayı vermediğine göre zina eden hiç kimse Recm cezasına çarptırılamaz!

Bundan daha vahimi nedir?

Allah'ın sözlerine bir fani bir parantez ekleyerek sanki Kuran’ın içinde bir ayetmiş gibi Recm cezasını ekleyivermiş. Böyle bir şey olabilir mi? Ama olmuş işte.

Bundan daha da vahimi nedir?

Bu aptalca paragrafı diyanet kendi resmi mealinin içine sokmuştur.

Bu olay, inananları Allah adıyla aldatmaktan başka bir şey değildir!

Ayrıca, 4. ayet zina suçlaması yapıp, ispat edemeyenlerin de tıpkı zina yapanlar gibi cezalandırılmaları gerektiğini belirtmektedir! Hâlbuki aynı kâfirler bu ayete de bir ekleme yapıp, Kuran’ı bozmuşlardır yani Allah’ a şirk koşar gibi yorum yaparak, Allah’ ın kelamının tersini Kutsal Kitabımıza sokmuşlardır:
(İslam’da müşrik kadın ve erkekle evlenmek caiz değildir ve böyle bir nikâh akdi geçersizdir. Ayette, zina etmiş Müslüman’la evlenmenin çirkinliği de belirtilmiş olduğu kabul edilmekle birlikte, ayetin nüzul sebebi ve diğer deliller dikkate alınarak, İslam âlimlerinin çoğunluğunca böyle bir nikâh akdinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir.)

Açıkçası, Allah’ ın evlenmeyin dedikleri insanlarla evlenmeyi mubah (geçerli) saymışlardır!

Ne acı azap bekler ahirette bu yorumu ters yüz edenleri ve onları onaylayarak Kuran Mealine dahil edenleri...

Allahtan, Diyanet İşleri Başkanlığının Resmi Web Sitesi(3)nden indirilen Kuran Mealinde bu açıklamalar yok; umarım Diyanet Vakfının Meallerinden de kaldırılmıştır. 

Ne olur böyle şeylere kanmayalım ve mümkün olduğunca bu açıklamayı Müslimlere ve hatta yabancılara yaymaya çalışın.  

Dr. Ahmet GİRGİN
Aralık 2009

 

Recm konusunda 25 Şubat 2110 tarihindeki Hürriyet Gazetesi Rahmi Turan' ın sütununda çıkan açıklamalarımı okumak isterseniz:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/13923215.asp

 

(1) M.1680'da IV. Mehmet döneminde, kadı Rumeli Kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi tarafından zina eden iki kimse için recm ile hükmedilmiş. Kadın Müslüman olup Aksaraylı Abdullah Çelebi'nin eşiymiş, erkekse bir Yahudi imiş. Sarayda bu hüküm bir ilk olunca tartışmalar olmuş.

Murat Bardakçı, Hürriyet 30.08.2002. 

(2) Özek, Ali Prof. Dr. , Karaman, Hayrettin Prof. Dr., Turgut, Ali Doç. Dr., Çağrıcı, Mustafa Doç. Dr., Dönmez, İbrahim Kafi Prof. Dr., Gümüş, Sadrettin Doç. Dr., Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türk Diyanet Vakfı Yayınları / 86, Ankara 1993.

(3)http://www.diyanet.gov.tr/Kuran/default.asp

                                     

 

Dr. Ahmet Girgin'in Göz Hastalıkları Sitesi